تاریخچه

در سال 1295 هجری شمسی مطابق با سال 1916 میلادی , یکی از متخصصان رشته شیرینی سازی اصیل یزد که در عرصه خود سرّمد استادان شیرینی ساز ایران بود با احداث کارگاهی کوچک در بازار حاجی قنبر یزد موسسه ای را بنیان گذاشت که امروز به نام بنگاه شیرینی سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء در سراسر دنیا شهرت دارد.

این استاد بزرگ ( خلیفه ) در تمام دوران فعالیت تولیدی با استفاده از تخصص و تبحر خود و بکار بردن مرغوب ترین مواد اولیه طبیعی موفق شد با تولید انواع شیرینیجات با کیفیتی بی نظیر , نام شهر باستانی یزد را مترادف با شیرینیجات موسسه خود در سراسر گیتی پرآوازه سازد . همچنین مرحوم حاج مرتضی شیرینی ساز و مرحوم حاج حسن فردوسیان از موسسین و شرکائی بودند که از بدو تاسیس در کنار مرحوم حاج خلیفه علی رهبر بوده و حال , فرزندان و نوادگان نامبردگان راه ایشان را بنحو احسن ادامه می دهند . آنچه این شرکت را از شرکتهای مشابه متمایز می سازد استفاده از دستگاه های مدرن و تکنولوژی پیشرفته و رعایت کلیه اصول بهداشتی در تمامی مراحل تولید و حفظ کیفیت اولیه با استفاده از مواد اولیه طبیعی و مرغوب می باشد که موجب گردیده محصولات این موسسه از سراسر ایران و جهان تقاضا داشته باشد.

شایان ذکر است که در شهر یزد شیرینی سازان دیگری نیز با تقلید از این نام و یا پیشوند کلمه حاج خلیفه , محصولات خود را عرضه می کنند که خریداران محترم بایستی به نام کامل این شرکت تحت عنوان بنگاه شیرینی سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء توجه داشته باشند .

 

امروز ملت بزرگ ایران و به ویژه شهروندان محترم یزدی حاج خلیفه علی رهبر را پدر صنعت شیرینی اصیل یزد می شناسند و همیشه نام او را با احترام یاد نموده و ارج می نهند.

 

 

In 1295 AH, in accordance with 1916 AD, one of the original confectionery specialists in Yazd, who was one of the leading confectionery masters in Iran, established a small workshop in Haji Ghanbar Bazaar in Yazd and founded an institute which today is called Confectionery Company. Haj Khalifeh Ali is a world-renowned leader and partner. This great master (khalifeh) throughout his production activity, using his expertise and mastery and using the best natural raw materials, succeeded in producing a variety of sweets with unique quality, making the name of the ancient city of Yazd synonymous with the sweets of his institute throughout the world. Make famous. Also, the late Haj Morteza Shirinisaz and the late Haj Hassan Ferdowsian were among the founders and partners who have been with the late Haj Khalifeh Ali Rahbar since its establishment, and now, the children and grandchildren of the above-mentioned continue their path well. What distinguishes this company from similar companies is the use of modern equipment and advanced technology and observance of all hygienic principles in all stages of production and maintaining the original quality using natural and quality raw materials, which has led to the products of this company from all over Iran. And the world is in demand. It is worth mentioning that in Yazd city, other confectioners also offer their products by imitating this name or the prefix of the word Haj Khalifeh. Dear buyers, you should pay attention to the full name of this company under the name of Haj Khalifeh Ali Rahbar Confectionery Company and its partners. Have . Today, the great nation of Iran, and especially the esteemed citizens of Yazd, Haj Khalifeh Ali Rahbar is known as the father of the original confectionery industry of Yazd, and his name is always remembered and respected.