توصیه ها

قابل توجه مسافران و مشتریان محترم

لطفا در موقع خرید به علامت تجاری این موسسه توجه داشته باشید، ضمنا باتوجه به اینکه مواد اولیه محصولات این واحد عمدتا مغز پسته و بادام – نارگیل و کره و روغن بوده و از مواد نگهدارنده استفاده نمیگردد . خواهشمند است پس از خرید (تحویل) شیرینیجات به نکات زیر توجه فرمایید :

1 – از قرار دادن بسته های شیرینی در پشت شیشه عقب اتومبیل که مستقیما در معرض نور آفتاب میباشد خودداری فرمایید .

2 – مسافرین عبوری به مقصد شهرهای جنوبی حتی المقدور سعی نمایید شیرینی مورد درخواست خود را در موقع مراجعت تهیه فرمایند .

3 – در صورتیکه تمایل به نگهداری شیرینی برای مدت طولانی هستید حتما جعبه ها را در کیسه های بدون منفذ نایلونی یا نایلکس قرار داده و در فریزر (درجه برودت زیر صفر) نگهداری نمایید .

4 – نگهداری شیرینی در یخچال و در زمان کوتاه در جعبه های در بسته که داخل کیسه های نایلونی بدون منفذ قرار داده شود مناسب میباشد .

5- از قرار دادن پشمک و سوهان در مکان های گرم با مرطوب (یخچال) و یا در معرض هوای کولر آبی جدا خودداری فرمایید .

6 – زمان مصرف مطلوب شیرینیجات بستگی به نحوه نگهداری و رعایت نکات فوق داشته و بطور کلی سعی نماییدکه شیرینیجات را بتدریج تهیه و مصرف نموده و از خرید مقادیر زیاد شیرینی و نگهداری در منزل جهت مصارف دراز مدت پرهیز نمایید .

7 – در صورت نگهداری شیرینیجات در فریزر ، زمان کیفیت مطلوب آنها افزایش یافته و از موارد فوق مستثنی می باشد .

8 – چنانچه در شهر محل سکونت شما فروشگاهی شیرینیجات این موسسه را به فروش میرساند باید حتما آنها را در یخچال نگهداری و عرضه نماید .

9 – شیرینیجات این موسسه را در شهرهای دیگر از فروشگاه های معتبر تهیه و از خرید در فروشگاه های متفرقه خودداری فرمایید .

10- پیشنهاد و انتقادات و راهنمایی های شما موجب کمال تشکر و امتنان خواهد بود .

 

 

 

Remarkable travelers and esteemed customers

Please pay attention to the trademark of this institute when buying, also considering that the raw materials of the products of this unit are mainly pistachio and almond kernels - coconut, butter and oil and no preservatives are used. Please pay attention to the following points after purchasing (delivering) sweets:

1 - Avoid placing packets of sweets behind the rear window of the car that is directly exposed to sunlight.

2 - Passengers traveling to southern cities, if possible, try to prepare the sweets you want at the time of return.

3 - If you want to store sweets for a long time, be sure to put the boxes in non-porous nylon or Nylex bags and store in the freezer (below zero).

4 - It is suitable to store sweets in the refrigerator and in a short time in closed boxes that are placed in nylon bags without holes.

5 - Do not place the pad and razor in hot places with humid (refrigerator) or exposed to air conditioner separately.

6 - The optimal time of consumption of sweets depends on how to store and observe the above points, and in general, try to prepare and consume sweets gradually and avoid buying large amounts of sweets and keeping them at home for long-term use.

7 - If the sweets are stored in the freezer, their desired quality time is increased and is an exception to the above.

8- If in the city of your residence, a shop sells sweets of this institution, it must keep and supply them in the refrigerator.

9- Prepare the sweets of this institute in other cities from reputable stores and refrain from buying in various stores.

10- Your suggestions, criticisms and tips will be appreciated.